Hvem bruker fri programvare?

Det kan høres både vanskelig og komplisert ut å dele og gjenbruke programvare. Heldigvis har mange store bedrifter, organisasjoner, kommuner og statlige etater gjort dette som en del av sin forretningsmodell allerede. Blant kjente internasjonale aktører finner vi Netflix, Google og Wikipedia, og i Norge har vi kjente aktører som VG, BBS, Elkjøp, Gjensidige, Meteorologisk institutt og Statens kartverk, for å nevne noen. Vi har og mange gode eksempler fra kommunal sektor slik som Oslo, Elverum, Bergen, Narvik og Kongsberg kommune.

Fri programvare er den mest hurtigvoksende programvare miljøet i verden, for mer informasjon om fri programvares globale posisjon se The 2013 Future of Open Source Survey Results.

Se utdrag fra The 2013 Future of Open Source Survey Results (FOSSR) i neste avsnitt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s