Hva er fri programvare?

Med fri programvare får man kontroll over IT-investeringene. Det er ingen som dikterer hva man kan gjøre eller hvilken leverandør som må benyttes. Man kan gjøre endringer i programvaren etter eget ønske, og man kan dele programvaren med andre.

Fri programvare er ikke gratis for bedrifter og organisasjoner. Selv om lisensen ikke alltid koster penger, kommer allikevel innføring- og levetidskostnader. Friprogsenteret har mange gode eksempler på at fri programvare allikevel kan spare store kostnader, føre deg raskere til prosjektmålet med høy kvalitet.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s